پست های پیرامون

1 ماه پیش
آموزش فنی چرا باید دوبار کلاچ بگیرید؟
بار اول که کلاچ می گیرید، ارتباط موتور با جعبه دنده قطع می شود. پس فشار از روی برآمدگی های روی حلقه برداشته می شود تا شما بتوانید حلقه را به حالت خلاص منتقل کنید.
دی 06، 1395

آخرین ویدئو ها

به کانال تلگرامی گاراژ ماشینها بپیوندید